Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Govern local -> Organització política -> Plenari municipal

Plenari de la corporació

Tornar Imprimir

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans. Assumix de manera directa la representació de la col·lectivitat i en nom seu decidix sobre les qüestions més importants i transcendents.

Composició

Està integrat per l'alcaldessa i 16 regidors, triats cada quatre anys en les eleccions locals.
L'actual Corporació Municipal es va constituir el dia 13 de juny de 2015 i està integrada per:

Alcaldessa- Presidenta:
Sra. Marta Ortiz Martínez (PSPV-PSOE)

Regidors i Regidores:
Sr. Xavier Martínez Fontestad (PSPV-PSOE)
Sr. Andrés Blázquez Gallego (PSPV-PSOE)
Sra. Mª José Piles Vela (PSPV-PSOE)
Sr. Jesús Rosaleny Maiques (PSPV-PSOE)
Sra. Bibiana Piles Rovira (PSPV-PSOE)
Sra. Julia Manuel Naranjo (PSPV-PSOE)
Sra. Amparo Arcís Martínez (PP)
Sr. José Vicente Alepuz Guillén(PP)
Sra. Francisca Verdejo Martínez (PP)
Sr. David Villanueva Alemany (PP)
Sr. Edu Goméz Signes (Compromís per Benifaió)
Sra. Marta Grau i Rovira (Compromís per Benifaió)
Sr. Adrià Grau i Martínez (Compromís per Benifaió)
Sr. Victor García García (G.B)
Sr. Francisco Sánchez Morales (G.B)
Sr. Luis Botello Álvarez (EUPV-EV:AC)

Peridodicidad de les sessions

El Ple de la Corporació celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual dins dels últims set dies naturals a les 20 hores preferentment dimarts, sense perjuí de les sessions extraordinàries que puguen convocar-se.

El mes d'agost es considera inhàbil a efectes de sessions ordinàries.

Lloc de celebració de les sessions

El lloc de celebració serà el Saló de sessions siti en la planta 4ª de la Casa Consistorial (Plaça Major núm. 15, 46450- Benifaió).

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es