Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Residus

Ecoparc

Tornar Imprimir

Un ecoparc és una instal·lació que permet fer una recollida específica d'aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer (com per exemple tòxics de la llar, enderrocs, etc.).

A més a més d'acollir materials recuperables i reciclables, també es poden dipositar residus especials d'origen domiciliari, per a així segregar-los del circuit habitual de recollida de fem i que puguen rebre un tractament adequat.

En aquesta instal·lació es prima la recuperació front a l'eliminació dels residus, d'acord amb la legislació vigent i amb la creixent demanda de la ciutadania.

Construït per la Diputació de València, a través de l'empresa GIRSA, dins el seu Pla de Recollida Selectiva de Residus Domiciliaris, l'ecoparc de Benifaió fou inaugurat el 13 de febrer de 2002. En l'actualitat el Consorci del Pla Zonal de Residus, a través de l'empresa RECICLADOS RIBERA DEL XÚQUER s'encarrega de la gestió.

Quins residus podem dipositar?

Materials recuperables/reciclables:
→ Paper i cartó
→ Vidre
→ Metalls
→ Electrodomèstics
→ Plàstic
→ Fusta
→ Restes d'esporga
→ Enderrocs d'obres menudes
→ Voluminosos (mobles vells)

Materials problemàtics:
→ Envasos buits de productes tòxics generats a casa
→ Piles usades
→ Frigorífics
→ Radiografies
→ Tubs fluorescents
→ Olis usats d'automoció
→ Olis usats vegetals (de cuina)
→ Bateries usades
→ Envasos buits de productes fitosanitaris d'ús agrícola

Horari:

HIVERN: (OCTUBRE-MAIG)

De dilluns a divendres
9,00 - 13,00 hores
16,00 - 18,30 hores
Dissabte
10,30 - 14,00
Diumenges i festius
TANCAT

ESTIU: (JUNY-SETEMBRE)

De dilluns a divendres
9,30 - 13,30 hores
17,00 - 19,30 hores
Dissabte
10,30 - 14,00
Diumenges i festius
TANCAT

Qui pot utilitzar l'ecoparc i com?

Només s'admeten residus domiciliaris generats per particulars
El servei és gratuït
S'han de dipositar els residus, de forma separada, en el corresponent contenidor.
Es pot accedir tant a peu com en vehicle

S'accepten residus assimilables a urbans procedents de menudes empreses i comerços, però cal autorització municipal. Cal presentar la instància degudament emplenada en el Registre General d'Entrada.

Ordenança Municipal reguladora de l'ús de l'ecoparc (publicada al BOP núm. 73 de 27/03/2002).

Arreplega selectiva de residus fitosanitaris
A l'ecoparc també s'arrepleguen envasos buits de productes fitosanitaris d'ús agrícoles, catalogats com a residus perillosos. Aquesta gestió resulta gratuïta gràcies al conveni de col·laboració amb el sistema integral de gestió d'envasos i residus d'envasos de productes fitosanitaris, SIGFITO AGROENVASES, S.L.,

No es poden dipositar envasos no marcats amb el símbol de SIGFITO
No es poden dipositar envasos que continguen producte o qualsevo altre residu

Ubicació:
L'ecoparc de Benifaió s'ubica al C/ Font de l'Almaguer, 15 del Polígon Industrial Font de Mussa.

Web: http://www.sigfito.es/

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

Tríptic Ecoparc
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Galeria multimedia

Documents

Imatges

Símbol SIGFITO

Veure imatges

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es